ติดต่อเรา

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Office of the Registrar Chiang mai Rajabhat University

ตั้งอยู่ : อาคาร 1 (ตึกสำนักงานอธิการบดี) ชั้น 1
ที่อยู่ : สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202  ถ.ช้างเผือก  ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50300
เบอร์มือถือ : 06-4786-8392
E-mail : registrar@cmru.ac.th
Facebook : regcmru