ติดต่อเรา

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Office of the Registrar Chiang mai Rajabhat University
ที่อยู่ : สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202  ถ.ช้างเผือก  ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50300
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5960 ถึง 80
เบอร์โทรสาร : 0-5388-5970
เบอร์มือถือ : 09-2802-1812
E-mail : registrar@cmru.ac.th
Facebook : regcmru