ประกาศ : รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสารคำร้องขอสอบกลางภาค 1/2566

สำหรับนักศึกษา ที่ยังไม่ได้ยืนเอกสารคำร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2566  ให้นักศึกษาติดต่อส่งเอกสารคำร้องขอสอบฯ พร้อมหลักฐาน โดยด่วน

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา คลิกเพื่อดูรายชื่อ