ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สอบ ปลายเทอม 1/2563 ในรายวิชาที่ขาดสอบโดยให้ทำบันทึกข้อตกลง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สอบ ปลายเทอม 1/2563 ในรายวิชาที่ขาดสอบโดยให้ทำบันทึกข้อตกลง

         รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบโดยให้ทำบันทึกข้อตกลง ให้ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล ทำบันทึกข้อตกลงโดยด่วน ภายในวันที่ 21 ธค. 63
ตรวจสอบรายชื่อที่ ตรวจสอบรายชื่อ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.