ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สอบ ปลายเทอม 1/2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2

ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ปีการศึกษา 1/2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.