ขั้นตอนการส่งเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการส่งเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

       นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ที่บันทึกข้อมูลประวัติในระบบฯ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว)  รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน  รอบที่ 2 โควตา  และ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน   ดำเนินการส่งเอกสารและหลักฐานรายงานตัวนักศึกษาใหม่ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทางไปรษณีย์ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน  ได้ที่นี่ ดูขั้นตอนการส่งเอกสาร