สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ : แจ้งสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่ 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 63