ตรวจสอบรายชื่อที่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ปี 2562

ตรวจสอบรายชื่อที่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ปี 2562


ห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลดที่นี่


บัญชีรายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ  (ส-อ) ดาวน์โหลดที่นี่

บัญชีรายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ  (ส-อ) เทียบโอน ดาวน์โหลดที่นี่

===========================================================================================

สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (ส-อ)  นานาชาติ ให้พบที่ปรึกษา

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.  ที่ ชั้น 6  อาคาร 90 ปี

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ วิทยาลัยนานาชาติ ที่เบอร์ 053885983

==========================================================================================

บัญชีรายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ  (ส-อ) นานาชาติ ดาวน์โหลดที่นี่

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.