ข่าวประชาสัมพันธ์ : การอนุโลมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตร ปริญญาตรี ด้านสาธารณสุข ในภาคการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญา สามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.